Produksjon    Kvalitetskontroll    Lafteteknikk     Montering/ferdigstillelse     Teknisk beskrivelse

Til våre håndlaftede tømmerhytter og tømmerhus benytter vi kun klimatørket tømmer (maks 18-20% fuktighet i kjerneveden) fra miljøsertifisert skog og ISO14001:1996 godkjent leverandør.

smartwood logo bvo logo ukas logo

Tømmeret er av samme kvalitet som på Østlandet i Norge og har en alder på ca 100-150 år.

Vår produksjon følger et ISO-9001 kvalitetskontrollsystem for håndlaft.

  

Gjennom ISO-sertifiseringen er vi garantert at produsenten følger de angitte kvalitetskrav som i hovedsak består av:
  • Selektiv utvelgelse av råvarer i skogen
  • Kontroll av at råvarene har riktig kvalitet ved mottak. Riktig diameter og minimum 70% kjerneved.
  • Korrekt håndtering og bearbeidelse av råvarene, bl.a. utsortering av venstrevridde stokker. Ved kantskjæring gis hver stokk et individuelt nummer som følger den hele "livet"
  • Fortløpende kontroll under tørkeprosessen av vinterhugget tømmer. Hver stokk med individuelt nummer kontrollmåles to ganger før det tas inn i lafteproduksjonen (maksimium 18-20% fuktighet)
  • Kontroll at korrekt lafting foretas etter angitt beskrivelse og krav - blant annet tette og fine "norske lafteknuter" laget etter NBI sitt bygg detaljblad 523.291
  • Kontroll av at takkonstruksjonen er dimensjonert riktig - dvs. at takåser er dimensjonert for angitte snølaster etter de utregninger foretatt av NBI for de lokale forhold / kommuner.
  • Det ferdige produktet merkes og pakkes forsvarlig på spesialpaller. De dekkes med diffusjonsåpen plast, for å unngå fuktskader og andre skader under transport og eventuell midlertidig lagring på byggeplass. Hver pakke har påheftet et skjema som viser hva pakken inneholder

Med hver tømmerhytte eller tømmerhus medfølger en kvalitetshåndbok som inneholder dokumentasjon på at ovennevnte kvalitetskrav er fulgt og kontrollert. Ved kjøp av komplett byggesett medfølger også produktblad på de øvrige leveransene som finner sted (FTV dokumentasjon) Det er f.eks. oppgitt U-verdi på vinduer/dører, dokumentasjon på isolasjon, tak membran og annen taktekking.

Mesterlaft og dens samarbeidende byggmestere i Norge, er valget for deg som setter trygghet og kvalitet først i valg av leverandør.


 Buktaveien 25
3290 Stavern
Tel: +47 924 83 550
post@mesterlaft.no
http://mesterlaft.no/ 
Org. no. 
911 854 368