Produksjon    Kvalitetskontroll     Lafteteknikk     Montering/ferdigstillelse     Teknisk beskrivelse

 Vår produsent Mesterlaft produserer etter et ISO-9001 kvalitetskontrollsystem.

 

tømmer
Tømmeret som benyttes til lafting er tørket i klimatørke. Dette garanterer at fuktigheten i kjernen av laftestokkene ikke vil overstige 18 – 20%. All lafteproduksjon foregår innendørs i haller og etter en nøye beskrevet laftmanual/instruks.

Arbeidet kontrolleres fortløpende etter et kvalitetskontrollsystem.
tømmer

Etter endt lafting og siste kontroll, merkes stokkene og hytta demonteres. Stokkene stables på spesialbygde paller i logisk rekkefølge. Dette reduserer tid og kostnader under montering på byggeplass og eliminerer skader på stokkene, da man slipper å "bla" i flere pakker for å finne rett stokk. Pallene tildekkes med solid diffusjonsåpnen plast for å forhindre skader under transport til Norge og eventuell midlertidig lagring på byggeplass.

Til vegger benytter vi kun 8" kantskåret og håndhøvlet tømmer av solid og tettvokst furu (100 - 150 år og med minimum 70% kjærnevd ) hugget på vinteren. Alle ansatte har solid og lang erfaring med lafting og er utstyrt med verneutstyr og norsk lafteverktøy. verneutstyr

 Buktaveien 25
3290 Stavern
Tel: +47 33 12 09 50
post@mesterlaft.no
http://mesterlaft.no/ 
Org. no. 
911 854 368